top of page

Het Zwarte Zee Kwartet op Tuinpodium


Zaterdag 4 juli - De muzikanten van het Zwarte Zee Kwartet voeren u mee vanaf het Tuinpodium langs verschillende klanken, ritmes en stijlen; melancholisch, meeslepend, met verrassende arrangementen – altijd met respect voor de bron. Van de Balkan, via Turkije naar Georgië en Armenië.

De Zwarte Zee is van oudsher een belangrijk knooppunt tussen het Midden-Oosten en het Westen. Ook muzikaal gezien: de traditionele liederen en melodieën uit de landen rondom, vormen een rijke variatie aan muziekstijlen.

Het Zwarte Zee Kwartet bestaat uit Marjolein Sprengers, Jan-Jaap Spaargaren, Ivo Boswijk en Erik Wolbers. Sprengers zingt en speelt slagwerk: tarambuka, dohol, dev, cajon en klein percussie. Jan-Jaap Spaargaren speelt sopraan- en altsaxofoon, klarinet, caval, shevi, salamuri en blokfluit. Er is genoeg ruimte voor improvisatie. Ivo Boswijk arrangeert muziek voor het Zwarte Zee Kwartet en speelt gitaar, Bulgaarse tambura, Georgische panduri, klarinet en chalumeau. Erik Wolbers bespeelt de contrabas en bas panduri. Gastmuzikant is Ruzanna Hakobjan Tadewosyan. Zij zal meerdere blokjes meespelen op de qanon, een traditioneel Armeens snaarinstrument.

Meer informatie op: https://www.zz4tet.nl/

###

The musicians of the Black Sea Quartet will take you along: different sounds, rhythms and styles; melancholic, compelling, with surprising arrangements - always with respect for the source. From the Balkans, via Turkey to Georgia and Armenia.

The Black Sea has traditionally been an important junction between the Middle East and the West. Also musically speaking: the traditional songs and melodies from the surrounding countries form a rich variety of musical styles.

The Black Sea Quartet consists of Marjolein Sprengers, Jan-Jaap Spaargaren, Ivo Boswijk and Erik Wolbers. Sprengers sings and plays percussion: tarambuka, dohol, dev, cajon and small percussion. Jan-Jaap Spaargaren plays soprano- and alto-saxophone, clarinet, caval, shevi, salamuri and recorder. There is enough room for improvisation. Ivo Boswijk arranges music for the Black Sea Quartet and plays the guitar, Bulgarian tambura, Georgian panduri, clarinet and chalumeau. Erik Wolbers plays the double bass and bass panduri. Special guest is Ruzanna Hakobjan Tadewosyan. She will play several blocks on the qanon, a traditional Armenian stringed instrument.

More information: https://www.zz4tet.nl/

bottom of page