top of page

DONeEr

image_edited.jpg

Overeenkomst Periodieke Gift

Bestem zelf waar uw belastinggeld naar toe gaat! Direct naar de belasting of zet het in om Tante Nino te steunen!

Wordt deel van de vriendenclub van TANTE NINO door je betrokkenheid te tonen en daarmee activiteiten mede mogelijk te maken. Dankzij financiële ondersteuning van gulle vrienden kan TANTE weer nieuwe activiteiten ontwikkelen met de kwaliteit en diversiteit die publiek en artiesten gewend zijn. Wij nodigen je van harte uit lid te worden van onze Vriendenclub. Met je verbondenheid als Vriend van TANTE en haar doelstellingen draag je bij aan een bloeiend artistiek en cultureel klimaat in op het Noordereiland, Rotterdam en de rest van de wereld.

De wetgever maakt het welgestelde vrienden van TANTE makkelijk om ook financieel mee te doen. De wetgever vindt kunst en cultuur belangrijk en geeft daarom particulieren en bedrijven een flinke steun in de rug in de vorm van forse aftrek op inkomsten- en vennootschapsbelasting. Bij een gewone eenmalige gift krijgt je een flinke korting, bij een periodieke gift mag je 25% meer dan je gift af trekken van je belasting. Voor bedrijven die winst maken is het nog aantrekkelijker. 

 

Ingaande op 1 januari 2019 is Stichting TANTE NINO door de belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). 

Particulieren

aftrek van inkomstenbelasting

Eenmalige gift

Bij een gift aan TANTE mag u de aftrek met 25% verhogen. Maar maximaal met € 1.250. Het drempelbedrag (minimum) is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. 

 

Voorbeeld: uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. Als u € 400 aan culturele ANBI (TANTE) geeft, berekent u uw aftrek zo:

 

U geeft in totaal                                                     € 400

Te vermeerderen met 25%                                   € 100

Totaal                                                                      € 500

Daarvan trekt u het drempelbedrag af              -  € 270

Dus u mag in totaal aftrekken                               € 230

Periodieke gift

U mag uw periodieke gift aan TANTE helemaal aftrekken en die ook nog eens vermeerderen met 25% als u aan deze voorwaarden voldoet: U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u zelf met TANTE sluit. In deze overeenkomst is vastgelegd dat u over een periode van minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag aan TANTE schenkt en wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

TANTE mag u helaas niets geven in ruil voor uw periodieke gift. 

Voorbeeld: periodieke gift aan TANTE

U geeft per jaar                                                       € 500

Te vermeerderen met 25%                                    € 125

Dus u mag in totaal aftrekken per jaar                  € 625


Bedrijven

aftrek van vennootschapsbelasting

 

Een gift aan TANTE mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

 

Bovendien mag u, omdat TANTE een culturele ANBI is, de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

 

Voorbeeld 

Gift aan TANTE              € 2.000

Verhoging 50%          +  € 1.000

Aftrekbaar bedrag         € 3.000

Stichting Tante Nino

KvK     # 24349521​

BTW   # 812581908 B02

IBAN  # NL14ABNA0420215948

BIC     # ABNANL2A

contact@tantenino.com

+31 (0)6 57 62 84 88

bottom of page