top of page

Shakespeares Storm in drie bedrijven


Zondag 21 juni - Met alle plezier en tot onze aangename verrassing nodigen wij iedereen uit voor een groots slotcollege waarin Jacques Börger zijn verhalen over Shakespeare’s leven, zijn Sonnetten en De Epiloog als een drie-in-de-pan gaat presenteren. Dat zal plaatsvinden op zondag 21 juni op het Tuinpodium bij Tante Nino, ingang via Van der Takstraat 94.

Shakespeare was een uitzonderlijk kunstenaar die met zijn werk een enorme diepgang heeft bereikt. In De Stof waar Shakespeare van gemaakt is gaat Börger daar op in. "Vervolgens bekijken we het werk dat Shakespeare samenstelde in het jaar voordat hij de Tempest schreef: de Sonnetten.

Tot slot van deze Midzomermiddag ga ik in op het gegeven dat The Tempest het stuk is dat Shakespeare beschouwde als zijn laatste werk. Wat laat dat zien? En levert een vergelijking met laatste werken van andere grote kunstenaars iets op? Ik ben gedoken in Rembrandt’s zelfportret uit zijn laatste levensjaar, de Kunst van de Fuga van Bach, Abbey Road van The Beatles en Blackstar van David Bowie. Op zoek naar mogelijke overeenkomsten en wijze levenslessen", stelt Jacques Börger.

Shakespeare eindigt The Tempest met een speciale epiloog. Die neemt Jacques Börger zin voor zin onder de loep. "Daarmee rond ik mijn project af van toch nog acht lezingen bedoeld voor de uitvoering van het toneelstuk STORM dat (nog) niet heeft plaats gevonden. Maar...

Programma

13:00 Lezing over Shakespeare zelf

14:30 Lezing De Sonnetten

16:00 Lezing over De Epiloog

Elke lezing zal zo’n 40 minuten duren. Tussendoor wordt schoongemaakt, koffie en thee geschonken en is er een hapje en een drankje. Bezoekers zijn vanaf een half uur voor aanvang welkom om veilig een plek uit te zoeken. Mondkapjes niet nodig, wel goed je handen wassen en vooral niet hoesten. Maar dat is een algemene theaterwens! Na afloop is de tuin groot genoeg voor een slotdronk en de akoestiek tussen de gebouwen is zo goed dat je makkelijk een afstandelijk gesprek kunt voeren.

bottom of page