top of page

Feeling in the blanks


'Feeling in the Blanks' is onderdeel van de serie You are the performance! Een performatieve ontmoeting, waarin de grens tussen 'artiest' en 'publiek' oplost. Een tafel, een album met oude foto's, mijn zwarte pop Katinka, ansichtkaarten uit oud-koloniën van Nederland, een gehaakt tafelkleed van mijn grootmoeder, een oude kaart van Europa, souvenirs, een borduurwerk van toen ik 10 was, een kinderboek van mijn moeder. Objecten als basis van verhalen en herinneringen.

Veel tradities en overtuigingen zijn getransformeerd tijdens de laatste vijf decennia. En deze verandering vergt het opnieuw overdenken van waarden uit het verleden, het aanpassen van de grenzen in onze gedachten en een nieuw bezoek aan onze gevoelens over onderwerpen als migraties, grenzen, culturele verandering en emancipatie. Wat zouden we graag resetten als we er de macht voor zouden hebben?

In een gesprek van 45 à 60 minuten, deel ik verhalen over mijn opvoeding en schoolperiode, verhalen die details onthullen over hoe de tijd verandert. Een uitnodiging aan het 'publiek' om mee te helpen aan de ontwikkeling van deze performance.

Bio

Jacqueline van de Geer vestigde zich in 2005 in Montreal (Canada). Haar hometown, Rotterdam, werd getekend door de Tweede Wereldoorlog. Opgroeien in een stad van wederopbouw leerde haar veel te doen met bijna niets. Inspiratie voor haar werk haalt ze uit het leven van alledag, Dada en persoonlijke herinneringen. Ze ontwikkelde een performance waarin toeschouwers worden uitgenodigd om mee te doen. Met als doel de afstand tussen de kunstenaar en de kijker te transformeren: de afstand zal bijna te niet gedaan worden.

###

An interactive performance by Jacqueline van de Geer

'Feeling in the Blanks' is part of the You are the performance series! A performative encounter, in which the boundary between 'artist' and 'audience' dissolves. A table, an album with old photos, my black doll Katinka, postcards from former colonies of the Netherlands, a crocheted tablecloth of my grandmother, an old map of Europe, souvenirs, an embroidery from when I was 10, a children's book from my mother. Objects as the basis of stories and memories.

Many traditions and believe systems have been transformed during the last five decades and these changed times urges us to re -think values from the past, to transform the borders of our thinking and revisit our feelings on topics like immigration, borders, cultural changes and emancipation. What we would love to reset if we would have that power?

In a fortyfve to sixty minute conversation, I will share stories related to my upbringing and education, stories which are unveiling details of how our time changes. An invitation to the 'audience' to help developing this performance.

Bio

Jacqueline van de Geer settles in Montreal in 2005. Her hometown, Rotterdam is marked by the Second World War. Growing up in a rebuilding city has taught her to do a lot with almost nothing. Her inspirations for her work are everyday life, Dada and personal memories. She developed performances where spectators are invited to participate. The goal is to transform the distance between the artist and the viewer: the distance will be almost dissipated.

bottom of page