top of page

Wolfe and Libertad (dans performance)

Wolfe and Libertad is een multimedia performance waarin dans en videoprojectie worden gecombineerd om de relatie tussen vrouwen en wolven te tonen.

Een wolf worden om de vrouw te vinden, als belichaming van de woorden die jonge vrouwen gebruiken om sociale verandering aan te moedigen, en iemands afkomst te erkennen. Dat zijn de manieren waarop dit werk bronnen van vrouwelijke kracht aanboort.

###

Wolfe and Libertad is a multimedia performance that combines dance and video projection to address the relationship between women and wolves.

Becoming the wolf to find the woman, embodying the words of young woman to instigate social change, and acknowledging one's lineage. These are the ways in which this work locates sources of female potency.

Name: Wolfe and Libertad

Choreographer and video artist: Laisvie Ochoa

Dancer: Alice Gioria

Vocal coach and music: Karin Deddens

Co-production: DinO, Liat Magnezy

Duration: 40 min

Final work of the COMMA Master in Choreography by Codarts/Fontys

bottom of page