top of page

Herinnering en Verzet


​Wij leven in een tijd van maatschappelijke vervreemding, een gegeven waar Rolf Versteegh zijn werk aan wijdt. Zijn vraag is: Wie zijn wij - Joden en Nederlanders - wanneer wij ieder jaar gezamenlijk de Tweede Wereldoorlog en de deportaties herdenken? Medemenselijkheid oversteeg vooroordelen bij diegenen op de bres sprongen voor de onderdrukten in onze samenleving. Met deze serie portretten, op 5 mei te zien bij Tante Nino, wil hij een antwoord geven.

Rolf Versteegh bezocht vele herdenkingsbijeenkomsten zoals Dodenherdenking op 4 mei en de Februaristaking. Tijdens deze bijeenkomsten, waar herinnering en verzet centraal staan, fotografeerde hij de deelnemers en concentreerde zich daarbij vooral op de emoties en de pijn die van hun gezichten afstraalden. Hij tracht met deze portretfoto's een stukje van onze sociaal culturele ziel weer te geven. Rolf Versteegh bezocht ook protestbijeenkomsten van ontheemde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld Koerden en Palestijnen.

Op al deze bijeenkomsten kwam hij tot inzicht, dat het delen van de verwerking en de erkenning van het lijden van essentieel belang zijn voor de getroffen mensen. Een universele menselijke beleving waarmee altijd met respect moet worden omgegaan. De portretten die tijdens deze tentoonstelling te zien zullen zijn geven een beeld van het lijden van mensen door de jaren heen, hun pure menselijkheid overstijgt de wereldgeschiedenis. Rolf Versteegh wil hiermee en culturele brug slaan tussen verleden en heden en tussen bevolkingsgroepen.

Rolf Versteegh is een Nederlands fotograaf en filmmaker uit Rotterdam. Hij studeerde Photographic Science aan de Polytechnic in Londen en Professionele Fotografie aan het The Brooks Instituut van Fotografie in Santa Barbara (VS).

Hij is geïnteresseerd in het puur poëtische aanzicht van de wereld. Wat is realiteit? "Het landschap is tijd. Ik lees om het te begrijpen. Asturias, Broch, Grossman, Jack London, Milosz, Neruda en Octavio Paz eren het heden, door ermee te botsen. De geschiedenis ontkent. Het moment is een plek ver weg. Ik fotografeert om me een toekomst te herinneren die vandaag zou kunnen zijn."

Opening om 16.00 uur!

bottom of page