top of page

Ensemble "Vanarella''

​Frederique Klooster - sopraan

Lotte Bovi - tweede sopraan

Eline Welle - mezzosopraan

Balasz Toth - luit

Maximiliano Segura Sanchez - barokcello

De muziek die zij gaan zingen komt uit de vroege barok uit Italie (16de euw en is geinspireerd op het zg ''Concerto delle donne''.

Componisten uit de 16de eeuw componeerden voor drie beroemde zangeressen aan het hof van Ferrara.

Deze drie zangeressen waren zo beroemd dat alle componisten voor hen wilden componeren. Hun functie was om alle dagelijkse bezigheden muzikaal te omlijsten. Zingen en musiceren was hun enige bezigheid.

We zullen liederen zingen van Claudio Monteverdi, Luzzascho Luzzaschi, Luigi Rossi en Stefano Landi.

Naast driestemmige stukken zullen we ook duetten en solo-aria's uit die periode zingen. Naast zang zal de luitist ook enkele instrumentale solo stukken uitvoeren, sommigen samen met barokcello.

Verwacht een concert van barokmuziek, uitgevoerd op historische instrumenten.

bottom of page