top of page

Dieren, dames en wonderwezens

​De sopraan Cora Schmeiser verzorgt een middag met liederen uit de middeleeuwen, onder andere van de Franse trobador-dichter Bernard de Ventadorn, Richart de Berbezilh en onbekende poëten zoals de Duitse minnezangers Der wilde Alexander en Oswald von Wolkenstein gecombineerd met dadaïstische klankpoëzie en composities van hedendaagse componisten van onder meer Beth Anderson en John Cage.

Ze begeleidt zich zelf met draailier en klankschaal

bottom of page