top of page

On Tour: A New Italian Renaissance

10 juni 2021 - Tante Nino on Tour presenteert een openluchtconcert bij Paviljoen aan het Water: A NEW ITALIAN RENAISSANCE. Tijd voor fun loving Italianen! Tijd om een eind te maken aan de depressie! Tijd te laten zien dat we nog leven!


A NEW ITALIAN RENAISSANCE is een concert van The Unexpected Virtue of Ignorance, dat zijn Massimiliano Dosoli op basclarinet, Matteo Paggi op trombone en Piero Conte op gitaar. Hoe zou het melodisch materiaal van de Italiaanse post-barok klinken als het vandaag de dag in Rotterdam gespeeld wordt? Kom en ervaar hoe dit energieke trio timbres en kleuren van dit muzikale genre interpreteert dat aan de wieg van de Opera stond! Monteverdi als inspirator voor improvisatie!

Afbeelding

Ja vrienden, jelui hartverwarmende steun, zoveel mooie briefjes en aanmoedigingen, heeft ons op de been gehouden in deze tijden dat onze handen gebonden zijn zolang de langzaam malende molens van hogere machten over ons lot beslissen en programmering op ons mooie coronaproof Noordereiland tuinpodium niet is toegestaan. We zijn om het zo te zeggen in ballingschap, het fantastische Paviljoen aan het Water heeft ons tijdelijk asiel verleend.


Donderdag 10 juni

Start concert 18:00 uur

Paviljoen aan het water

(Open vanaf 17:30 uur)

Brielselaan 157


Ticket 15 euro (Studenten 7,5 euro) verplicht vooraf over te maken op NL14ABNA 0420215948 ter name van Stichling Tante Nino.

Ticket 15 euro (students 7,5 euro) to be paid in advance on NL14ABNA 0420215948 t.n.v. Stichting Tante Nino.

Tante Nino goes on tour with A New Italian Renaissance @ Paviljoen aan het water

Time for some fun loving Italians! Time to kill the depression! Time to show w’re still alive! Time for a meet-up!


A NEW ITALIAN RENAISSANCE by The Unexpected Virtue of Ignorance (Massimiliano Dosoli, Matteo Paggi, Piero Conte). How would the melodic material of the Italian post baroque period sound if it were played in Rotterdam today? Come to experience how this trio, with Bass Clarinet, Trombone and Guitar reshapes the colours of this deep musical genre that gave birth to the Opera, Monteverdi inspiring improvisation!


Yes, dear friends, your heartwarming support kept us alive in these times that slow grinding square wheels of power and rules kept bound our hands, as music programming not being allowed as yet at our own coronaproof gardenstage on the Noordereiland. We are so speak in exile, the fabulous Paviljoen aan het Water took us in.

Comments


bottom of page