top of page

Descriptions Automatiques - Reinier van Houdt (piano)


Reinier van Houdt zal een verzameling sublieme, maar toch raadselachtige composities spelen van Francios Couperin & Eric Satie. Stukken en titels met een paradoxale connectie, die de mechaniek van taal, beeld en geluid tonen die elkaar onderling ondermijnen, omleiden en kortsluiting veroorzaken.

Reinier van Houdt studeerde piano aan de Liszt Akademie in Budapest en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij is gefascineerd door zaken die niet in een partituur te vangen zijn zoals kleur, ruimte, lichamelijkheid en omgeving. Vanuit die persoonlijke zoektocht verwierf hij zich een bijzonder repertoire. Dat kwam tot stand in samenwerking met componisten, do

or speurwerk in archieven en door onconventionele studie van de klassieken. Hij speelde op tal van podia in binnen- en buitenland.

Programma:

L'AMPHIBIE HEURES SECULAIRES & INSTANTANÉES LES BARICADES MISTERIEUSES EMBRYONS DESSÉCHÉS LE CROC-EN-JAMBE PRELUDES FLASQUES pour un chien OMBRES ERRANTES LES TOURS DU PASSE PASSE DESCRIPTIONS AUTOMATIQUES en nog veel meer

Entree: vrije donatie / maaltijd na concert voor 12,50 euro, reserveren via tantenino@gmail.com

###

Sunday 23rd of june @ Tante Nino: Descriptions Automatiques by Reinier van Houdt (Piano)

A collection of sublime transparent yet enigmatic music by Francois Couperin & Erik Satie. Pieces and titles that have a paradoxical connection, exposing the mechanics of language, image and sound, mutually subverting, rerouting or shortcircuiting each other.

Reinier van Houdt studied piano at the Liszt Akademie in Budapest and at the Royal Conservatorium in The Hague. He is fascinated by things you can not fit into a partiture like colour, space, physicality en surroundings. A personale quest resulted in a special repertoire. It was forged working together with other composers, by research in archives and unconventional study of the classics. He played at many stages in Holland and abroad. L'AMPHIBIE HEURES SECULAIRES & INSTANTANÉES LES BARICADES MISTERIEUSES EMBRYONS DESSÉCHÉS LE CROC-EN-JAMBE PRELUDES FLASQUES pour un chien OMBRES ERRANTES LES TOURS DU PASSE PASSE DESCRIPTIONS AUTOMATIQUES and many more

bottom of page